F E L H Í V Á S !

Cseh Tamás Archívum!

Az Országos Széchényi Könyvtár és a Budavári Önkormányzat archívumot kíván létrehozni, azzal a céllal, hogy összegyűjtse a Magyar Örökség Díjas Cseh Tamás dalok keletkezéstörténetének dokumentumait.

>> Részletek...

  H I R D E T É S

Még kapható!

ÓZDI KONCERT '96
CSEH TAMÁS ESTJE

A 68 perces felvétel 1996 február 24-én készült Ózdon, és öt máshol meg nem jelent dalt is tartalmaz.

>> Részletek, megrendelés

Life7 Produkció

  F E L H Í V Á S

Események, rendezvények szervezőihez!

Kérünk mindenkit, aki Cseh Tamással kapcsolatos rendezvényt, megemlékezést szervez, vagy ilyenről tud, tájékoztasson minket e-mailben!.

A már lezajlott esményekről készült szöveges vagy képes beszámolókat is közzétesszük.

Köszönettel: a szerkesztőség.

 
 

Hanák Gábor laudációja 2009. december 19.::

vissza 
 

Cseh Tamás dalvilága
Hanák Gábor laudációja

Feladatom a dalvilágról szólni, - a dalok különösségének, létrejöttének titkára rátalálni. Meg kell idéznünk azt a pillanatot, amikor egy vízivárosi albérletben angyalok szálltak át a szobán. Amikor, majd negyven évvel ezelőtt visszavonhatatlanul találkozott Bereményi Géza és Cseh Tamás... Felnőtt emberek voltak, lelkükben gyermeki sérülésekkel, melyek soha meg nem gyógyulhattak. Benne éltek, kiszolgáltatottjai és élvezői voltak a konszolidációs dagonyának. Azoknak a 60-as éveknek, amely Bibó szavával élve olyan volt, mint a méz ... de előrehaladni nem lehetett benne...Igaz a kor közgazdász csapatai - a Dimitrov-téri fiúk - szívesebben hallgatták a szabad világ vállveregető megnevezését a legvidámabb barakkról, elfogadva, hogy a láger örök és alapjaiban megváltoztathatatlan...

Be nem vallott sajátossága volt a kornak, hogy egy társaságba járt az udvari értelmiségi és a kontesztáló szuverén Kívülálló... És ma már tudjuk milyen nagy morális árat fizettünk ezért...

1970-ben egy rendszerető rajztanár és egy olasz-magyar szakot végzett fiatal író, Bereményi Géza találkozott, aki, éppen szinkrondramaturg a filmgyárban, zsebében első kötete: A svéd király. A rajztanár és indián Cseh Tamás már nem kezdő, dalaival szerepelt játékfilmekben és ebben az időben lesz Jancsó Miklós filmjeinek emblematikus dalnoka.

Barátja a képzőművész-filmes Erdély Miklós, aki a fennállót soha el nem fogadta ...ekkoriban példaképe a festő-zenész Baksa-Soós János, a kor kultikus alakja, és még sokan, akik a szabadság kis köreiben közlekedtek...

A dalok születését, az Iskola utcai albérletben, legendák övezik. A legendák forrása az emlékezet. Az emlékezet, mely éppoly törékeny és töredezett, mint a levéltári dokumentumok, már ami fennmaradt a keletkezett nagytömegű irategyüttesből.

Ez alkalommal a történetek végeredményéről, a dalokról kell szólnunk, a dalok világáról, Bereményi Géza és Cseh Tamás érzékenységérol, arról, hogy a zene, a szöveg és az előadás egy új minőséget teremtett. Kezdetben Cseh Tamás személyes jelenléte teremthette meg a dalok világát, meg a kalózfelvételek kalózmásolatai, hiszen majd csak évek múlva jelenik meg az első album, a Levél nővéremnek, a zenésztárssal, Másik Jánossal közösen, majd új lemez egyedül, aztán közösen, ha megszakításokkal is, de a lemezek, CD-k, DVD-k sora követi az elsőket, és reméljük nincsen utolsó. ...A helyszínek sem elsősorban koncerttermek, hanem a színház. A hetvenes évek elejétől a Huszonötödik Színház, majd a Várszínház, és a nagy korszak majd két évtizeden át a Katona József Színház, végül az utolsó menedék, a Bárka színpada.

 

A mintegy negyven év alatt a dalok tárgya a szabadság. Minden szó, minden hangsúly, minden akkord önmagán túl valami mást is jelent, és ennek megfejtése sok áttétellel, réteggel, ha szimbolikusan is: a szabadságszerető ember vallomása.

A dalok közege a történelem, ahogy azt csak a legnagyobbak értelmezik, a múlt a jelenbe fut és a jelen érthetetlen e szálak felfejtése nélkül.

A históriás énekek, a kuruc dalok, a népdalok, a country, a nagyvárosi műdalok. A klasszikusok magabiztosan simulnak az eszköztárba. Igen, Balassi Bálinttól a 20. század költőin át Karády Katalinig, a tegnapelőtt-től a tegnapig, minden lehet tárgya, ennek a világnak. ...Szíveikben meg nem alkuvón hordozzák 1956 emlékét, és míg a forradalom előtt, az ötvenes évek elején, Illyés Gyula korszakos próféciájában - amelyet akkor az íróasztalnak fogalmazott - pontos volt, és ismételte annyiszor ahányszor csak lehetett: "hol zsarnokság van, ott zsarnokság van"...

Az 56-os forradalom után az elfojtott emlékezet, ha nyilvánosságot akart, akkor csak szimbolikusan szólhatott, énekelhetett a kiúttalanságról...

De a dalok világa nemzedékek számára a szimbólumok nyelvén azt jelentette: "ahol nincs szabadság, ott nincs szabadság". Az igaznak katartikus kimondása mindig felszabadító erejű, még ha tudtuk is akkoriban az alkalmi helyeken is, az Egyetemi Színpadon is, hogy ez az életérzés csak egy estére szóló érzete a szabadságnak. ...Barátságunk 40 éve olyan volt, mint a búvópatak, nem volt se látványos, se folyamatos, de a válságok idején nagy erővel tört elő.

Amikor nem igen születtek dalok. Volt ilyen fájdalmas időszak a nyolcvanas években, és kevésbé köztudottan a kilencvenes évek második felében is. Ekkoriban lett ő a Századunk egyik nagyszerű moderátora, egészen a Századunk haláláig.

Csak azért hozakodok elő ezzel az akár személyesnek nevezhető mozzanattal, mert tudom, Cseh Tamásnak is kedves volt a Budai Vár, ahol dolgoztunk az újabb és újabb epizódokon. És e munka a dalok világának forrásvidékére is fontos adalékkal szolgált. A negyvenes évekbeli filmhíradók elemzése közben derült ki számomra, hogy a könyvespolcomon lapuló testes szociográfia, melynek címe:Tordas, a szövetkezeti mintafalu: valójában Cseh Tamás első tizenhárom évének, meghatározó színtérének dokumentuma. A bevezetőben korábban átfutott mondat - "...A mintafalu intézkedéseinek szálai a mintatelep vezetőjéhez, Cseh Ferenchez futottak, aki sokszor úttörő munkájával nagy érdemeket szerzett..." - igen, ő a dalnok édesapja, aki a Hangya szövetkezet körzetvezetője volt.

Fiát emiatt csúfolták később körzőnek.

Erdőszéli szükséglakásba kerültek... és a mama, - ahogy gyermekei hívták "anyuka", 56 nyaráig volt - kitelepített "nagyságos asszony".

Sebek, mit őriztek halálukig.

A vég a dalok világának érvényességén mit sem változtat.

Fájdalommal, méltón viselte sorsát, - családja önfeláldozó segítségével - becsülettel megőrizte a "csehtamási" dalok tisztaságát.

 

Hanák Gábor, 2009. december 19.

 
 
 
 
  életrajz
dalok
könyvek, írások
filmek, színház, TV
indián
galéria
zene, video
linkek
 

(C) Cseh Tamás 2007   -   Oldaltérkép   -   Impresszum   -   Jogi nyilatkozat   -   Kapcsolatfelvétel